Les nostres instal·lacions

Les noves màquines ens permeten augmentar la capacitat productiva mitjançant processos molt més àgils, sense deixar de banda el mètode d'obtenció de l'oli que hem seguit sempre. Continuem utilitzant procediments mecànics per tal d'obtenir un oli verge extra amb les mateixes propietats del primer dia.